Skip To Main Content
Chinook Middle School
18650 42nd Avenue South SeaTac, WA 98188

Translate

6th Grade Registration is Open!

6th Grade Registration is Open!

It’s Time To Register for Middle School. 

 

Dear Students and Families,

 

Welcome to Chinook Middle School. We are planning and preparing for your arrival in the  2020- 2021 school year and look forward to meeting you soon. 

 

To help us prepare we need each of our incoming 5th grade students to complete this registration form by May 14th, 2020. We will use this information to create your schedule for next year. The form is available in English here and Spanish here. Please register in your preferred language, but only fill out one form. 

 

Chinook is offering a Dual Language schedule to our 6th graders which includes three classes in Spanish; Social Studies, Science, and a Language and Culture class.  Students from Madrona already enrolled in Dual Language will continue in Dual Language at Chinook.  If you are interested in or have questions about the program, please contact our Coordinator Rachel Bailey, (206) 631-5739

 

We are also working on plans to help with your transition to middle school. Due to school closures we are working on new ways to meet with our families and students before school starts.  This will look different than previous years.  We will keep you informed as we determine the best way to meet and also prioritize your safety. More information will be shared soon. 

 

Thank you for completing the registration form. If you have any questions, feel free to reach out to any of the following team members. We are here for you! 

 

Sincerely,

Karin Jones

Es hora de Registrarse para Middle School.

 

Estimados Padres de Chinook,

 

Bienvenidos a Chinook Middle School.  Estamos planificando y preparando para su llegada para el nuevo año escolar de 2020- 2021.  Anticipamos conocerles pronto. 

 

Para poder ser preparados necesitamos que cada uno de nuestros nuevos estudiantes viniendo del 5 grado completan este formulario de registración antes del 14 de mayo, 2020. Lo vamos a utilizar para crear sus horarios para el año que viene. El formulario está aquí en inglés y español. Deben escoger su idioma preferido, pero por favor solo llene un formulario.  

 

Chinook ofrece un horario de dos idiomas a sus estudiantes del 6 grado, incluyendo tres clases en español; Estudios sociales, Ciencia, y Lenguaje y cultura.  Estudiantes de Madrona ya inscritos en el programa seguirán en el programa en Chinook.  Si tiene interés o preguntas sobre el programa, por favor póngase en contacto con nuestra coordinadora Rachel Bailey, (habla español) (206) 631-5739

 

Estamos ahora haciendo planes para apoyar a nuestras familias con la transición a Middle School.  Debido al cierre estamos buscando otras maneras para poder conocer a nuestros estudiantes y sus familias antes del inicio del año escolar.  Estaremos en contacto cuando determinamos la mejor manera para conocer a todos, y priorizar su seguridad.  Compartiremos más información cuando lo tengamos.  

 

Gracias por completar el formulario de registración.  Si tienen preguntas, por favor llame a cualquier miembro de nuestro equipo, estamos listos para ayudar. 

 

Sinceramente,

Karin Jones

 

Waa waqtigii Diiwaan-gelinta Dugsiga Dhexe

 

Waalidiinta iyo ardayda Qaaliga ah,

 

Ku soo dhowaada Dugsiga Dhexe ee Chinook. Waxaanu qorshaynaynaa una diyaargaroobaynaa imaatinkiina sanad dugsiyeedka 2020-2021,waxaan rajaynaynaa inaan si dhakhso ah idiinla kulmi doono.

 

Si aad nooga caawisaan diyaar-garowga waxaanu ardayda dhigata fasalka 5aad ee imanaysa asguulkayaga ka doonaynaa inay buuxiyaan foomka diiwaan gelinta ugu danbayn bisha May 14keeda, 2020. Waxaanu macluumaadkan u isticmaali doonaa jadwalka sanadka danbe. Foomkani waxuu yaalaa isagoo English iyo Spanishba ah. Fadlan isku diiwaan geli luuqada aad doonto, laakiin hal foom uun buuxi.

 

Chinook wuxuu bixinayaa Jadwalka labada luuqadood ee fasaladayada 6aad taas oo ah sadex fasal oo spanish ah; Social Studies, Science, iyo fasal luuqada iyo dhaqanka ah. Ardayda ka imanaysa Madrona waxay marka horeba ku diiwaan gashanaayeen labada luuqadood,halkan Chinook waxay ka sii wadan doonaan labadii luuqadood. Hadii aad xiisaynayso ama su'aalo ka qabto barnaamijkan, fadlan la soo xidhiidh  isku xidhahayaga Rachel Bailey,(206) 631 - 5739

 

Waxaa kaloo qorshaha noogu jira inaanu idinka caawino kala wereega labada asguul iyo laqabsashada dugsiga dhexe. Maadaama asguulku xidhan yahay,waxaanu ka shaqaynaynaa sidii aanu idiinla kulmi lahayn inta aan asguulka la bilaabin. tani sanadihii hore way ka duwanaanaysaa. si joogta ah ayaan idiin soo wargelindoonaa markaanu ogaano sida ugu wanaagsan ee aynu u kulmi karno iyadoo aanu texgelin siin doono nabad gelyadiina. macluumaad dheeraad ah ayaanu si dhakhso ah idiinla wadaagi doonaa.

 

Aad ayaad ugu mahadsantahay buuxinta foomka. Hadaad wax su'aalo ah hayso, waxaad la xidhiidhaa mid kaad doonto kooxda hoos ku qoran. Adaanu halkan kuu joognaa!

Mahadsanid

Karin Jones